Home

מחירון ירקות

מחירון הירקות של מועצת הצמחים לסיטאונאים מתעדכן מדי יום. בהתאם אליו משתנים המחירים שלנו באופן הגון ומתחשב ביותר.

לצפייה במחירון ממכשירים ניידים לחצו כאן.