Home

כשרות


שומרים על הכשרות
* משגיח צמוד בבית העסק
* כשר בהשגחת הרבנות הראשית לישראל – המועצה הדתית
* ירק כשר למהדרין – נקי מחרקים ותולעים וללא חשש שביעית
* מחסן שומר שבת
* ללא חשש טבל וערלה
* בשנת שמיטה – היתר מכירה
* קישור להורדת תעודת כשרות (שנשלחה אליכם לפני מספר ימים ותעודכן בהתאם לתוקפה)

Written by.
jet